مربی خصوصی

مربی خصوصی

داشتن یک مربی خصوصی برای شما لازم است اگر می‌خواهید در کوتاهترین زمان ممکن به نتایج دلخواه برسید.

موثرترین برنامه را با توجه به نیازهای بدنتان داشته باشید.

انگیزه و هیجان کافی برای شرکت در برنامه های ورزشی داشته باشید

مربی خصوصی

از آسیب های ورزشی پیشگیری کنید

تصور کنید با نظارت یک مربی عالی که همیشه مراقب حامی شماست تمرینات ورزشی خود را انجام می دهید که تمامی تمرکز و توجه خود را روی شما و اهدافتان متمرکز می کند و آخرین دستاورد های علمی و برنامه های تمرینی روز دنیا را به برنامه های ورزشی اضافه می‌کند.

در باشگاه ما مربیان خصوصی چه خدماتی ارائه می دهند:

-انجام آنالیز بدن برای شناخت ساختار ترکیبات آن

– مشاوره با پزشک ورزشی

– مشاوره با متخصص تغذیه

– دریافت و اجرای برنامه تمرین اختصاصی برای هر جلسه تمرین

در باشگاه ما میزبان شما برای انجام یک جلسه تمرین رایگان با مربیان خصوصی هستیم.